/ 24 نظر / 73 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

♥♥♥سَلام♥♥♥ به نظر شما بدترین درد تو دنیا چیه؟! به بهترین جواب جایزه داده میشه. آخربن مهلت: 19.4.92.

حامد

سلام ارغوان جان ممنون که سرزدی تبادل بزنیم؟

حامد

ینکیدمت ببین خوبه خبرم کن

حامد

____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........

حامد

آجی چراتوهمش ادرس وبت رایادت میره؟؟؟؟؟؟[نگران]

حامد

آخه من توهریک ساعت100تانظربایدتاییدکنم نظره قبلی توراکه نمیتونم پیداکنم پس ادرست راازکجابیارم؟

حامد

پرسپولیس چندتامیزنه؟؟؟؟؟

هنرمند

از تیرکجتابی تو آخرکمان شدقامتم کاخت نگون بادای فلک باماچه بدتا میکنی ..................... عرض سلام و خداقوت