/ 4 نظر / 65 بازدید
ملکه ی سبز(نگار)

نيوتن اگر جاذبه را درست ميفهميد،معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش اینگونه نمی نوشت:اشک هاى من هم،به زمين مى افتاد؛ اما تو،سيب را ترجيح دادى. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپم ببخشید مسافرت بودم...

علیرضا

عکسات خیلی خوشگلن مرسی که سر زدی تو هم لینک شدی